Mogens Balle

Fælles for arbejderne er den glæde ved farver, som gennemsyrede Mogens Balles tilgang til kunsten. Han udtrykte sig i et fabulerende, abstrakt sprog og fastholdt gennem alle årene COBRA-kunstnernes figurverden.

Sine malerier gav han ofte titler, mens gouacherne sjældent fik. Men inspirationerne var de samme – oplevelser i naturen, på rejser, i familien eller tanker, som blev omsat i et abstrakt formsprog.

Mogens Balle var et meget sansende menneske. Det var som regel farverne, der fangede hans opmærksomhed og var igangsætter for hans malerier. Det kunne være små intense farveoplevelser, som han foldede ud på lærreder eller det hvide papir. Han ønskede ikke at videregive naturtro oplevelser, men ville videregive sine sansede oplevelser og dermed skabe en større intensitet og dybde i de oplevelser, som beskuerne fik mulighed for at opleve.

Det er kort sagt tale om udtryk, som åbner for videre oplevelser og tanker hos beskuerne.

Det at arbejde på det hvide papir oplevede Mogens Balle som en anden udfordring end at arbejde på de større lærreder. Han havde en ofte mere fri og meget hurtig tilgang til papirarbejderne. Her kunne han med korte mellemrum skifte mellem farverne og arbejdede ikke så pastost – men kunne spontant og hurtigt give sine tanker og følelser form og farve. I de ofte heftige penselstrøg kan man som beskuer komme tæt på hans arbejdsproces og også mærke det temperament, som ligger bag penselføringerne.