Bjørn Eriksen

Maleriets virkelighed

Maleriets virkelighed er en kompleks og dobbelttydig størrelse. Maleri er en eksistentiel oplevelse og sum. Det er dels en ydre, iagttaget og registreret verden og en indre, meningstilskrevet og betydende verden. Den ene virkelighed er ikke mere sand eller betydningsfuld end den anden, siger Bjørn Eriksen. ”Som maler går Jeg ud fra den håndgribelige virkelighed. Det betyder ikke at det er den eneste virkelighed, jeg sanser eller fornemmer. Jeg tror der er mange virkeligheder. Alene den håndgribelige virkelighed, den vi alle kan se og sanse, vil altid være forskellig fra menneske til menneske. Den vil være præget af forskellige kulturers traditionsbundne virkelighedstænkning.”

Især den indre verden tvinger sig markant på i hans malerier. Forskellige visuelle skævheder og særheder er kunstnerens greb til at påpege billedernes to forskellige virkelighedsniveauer; – og at den virkelighed, der kommer op på lærredet, er resultatet af en delvist underbevidst og en delvist bevidst proces.

Som kunstner Er man forpligtet til at skildre verden gennem flere optikker. Det er særlige tilstande og øjeblikke som Bjørns Eriksen skildrer i sine figurbilleder og motiver. Han er fascineret af øjeblikket, hvor ting eller tilstande er under forandring, – hvor alt endnu er åbent. Er der mulighed for forandring, er der et muligt håb. ”Jeg har været optaget af fravær, tilstanden før tingene, opfyldelsen sker. Historien slutter for mig, både i film og bøger og rent malerisk, hvis opfyldelsen sker. I fraværet af den elskede er det meget mere interessant at spørge: hvad sker der? Sker der noget? Hvad foregår der? Det øjeblik som skabes før tingene sker, er interessant”, fortæller han.