Adi Holzer

Adi Holzer er født i Stockerau ved Wien i 1936 og afsluttede sin uddannelse ved Kunstakademiet i Wien i 1960. Han er dansk gift og har været bosat i Danmark siden 1962. Han har markant sat sit præg i en række kirker og offentlige bygninger og institutioner såvel i Danmark, Tyskland som i sit fødeland.I Danmark har mange billedkunstnere i de seneste årtier, når det gælder kirkekunst, undgået at benytte de bibelske fortællinger som udgangspunkt. Det har ført til en hidsig debat, om hvorvidt Kristus er forsvundet ud af kirkerummet, når det gælder nutidens kirke udsmykninger. Her har Adi Holzer turdet gå imod denne tendens, og han har et solidt kendskab til den bibelske litteratur som udgangspunkt. Han har i en række kirker i sit karakteristiske billedsprog formået at skabe figurativ kunst, der kan være dramatisk eller meditativ – men ikke sødladen eller ligegyldig.

Det koloristiske er en væsentlig faktor i Adi Holzers kunst, og efter min vurdering formår han at klare den vanskelige balance mellem koloristisk og det kulørte i sine stærke, rigt varierede farvetoner. Holzers billedverden er i høj grad livsbekræftende. Et yndet motivfelt i hans omfattende billedverden hentes i artisternes verden. her er ikke mindst klovnen en central figur. Klovnen, der både kan smile og have tårer i øjnene. I det hele taget er motivkredsen bred. Hvad enten det drejer sig om tolkninger af mennesker, landskaber eller blomster, om situationer inspireret af østrigsk folkekunst, ser han sin samtid med kritiske øjne.

Musik er i høj grad også Adi Holzers inspirations kilde. Det har givet sig udslag i grafiske serier tilegnet bl. a. Mahler, Mozart og Bruckner. Når det gælder selve det kunstneriske medie, så er Adi Holzer funderet, idet han kan udtrykke sin kunst i maleri, i glasmosaik, i ætsninger, i litografi, i silketryk, i bronce og i billede vævning. Mødet med Adi Holzer er et møde med en spændende, vidtfavnende kunstner, et møde der kan give stof til eftertanke og et møde, der kan lyse op i en måske lidt trist hverdag.