Nikola Kolja Božović og Vuk Ćuk

Metaformer: Dobbelt reference

Samtidskunstnerne fra Serbien, Nikola Kolja Božović og Vuk Ćuk udstiller for første gang et udvalg af deres værker sammen for det danske publikum under titlen – ”Metaformer”: (Dobbelt reference)

De udstillede værker udgøres af individuelle værker fra begge kunstners kreative proces.

Via den oprørske, ironiske og ofte komiske kontekst danner Božović former, som gennem deres fremtoning utvetydigt tilhører en højæstetisk repræsentation af motiver fra tidligere tider til nuet, og tiltrækker publikums opmærksom ved deres appellerende materialisering og finish. Omvendt tiltrækker Ćuk opmærksomheden ved at fortolke digitale former til rumlige objekter, som forfører og danner et indtryk af et medium, der er et maleri, men også en skulptur, ved at syntetisere struktur, materialisering og farver. Derved udforsker han muligheden for at danne sine egne æstetiske systemer, og resultatet bliver let genkendelige, autentiske former.

Med henvisninger til de to kunstneres kreative proces giver METAforms et forum for deres fælles udforskning og stræben efter at ændre kontekst og form på de etablerede kunstprocesser og emner.  Ved en tilsyneladende konfronteret visuel indfaldsvinkel og artistisk erfaring danner Božović og Ćuk en vellykket, unik, heterogen scene i galleriet.

Samtidskunstnerne fra Serbien, Nikola Kolja Božović og Vuk Ćuk udstiller for første gang et udvalg af deres værker sammen for det danske publikum under titlen – ”Metaformer”: (Dobbelt reference)
De udstillede værker udgøres af individuelle værker fra begge kunstners kreative proces.
Via den oprørske, ironiske og ofte komiske kontekst danner Božović former, som gennem deres fremtoning utvetydigt tilhører en højæstetisk repræsentation af motiver fra tidligere tider til nuet, og tiltrækker publikums opmærksom ved deres appellerende materialisering og finish. Omvendt tiltrækker Ćuk opmærksomheden ved at fortolke digitale former til rumlige objekter, som forfører og danner et indtryk af et medium, der er et maleri, men også en skulptur, ved at syntetisere struktur, materialisering og farver. Derved udforsker han muligheden for at danne sine egne æstetiske systemer, og resultatet bliver let genkendelige, autentiske former.
Med henvisninger til de to kunstneres kreative proces giver METAforms et forum for deres fælles udforskning og stræben efter at ændre kontekst og form på de etablerede kunstprocesser og emner. Ved en tilsyneladende konfronteret visuel indfaldsvinkel og artistisk erfaring danner Božović og Ćuk en vellykket, unik, heterogen scene i galleriet.

—————————————————————-

Contemporary artists from Serbia, Nikola Kolja Božović and Vuk Ćuk, for the first time jointly present to the Danish audience the selection of their works conjoined under the title – Metaforms: Dual Reference.
The exhibited works represent individual products of creative practices of both artists.
Through his subversive, ironic, and often comic context, Božović creates the forms which, by their appearance, unequivocally belong to a highly aestheticized representation of motives from the past in the present moment, attracting attention of observers by their appealing materialisation and finishing. On the other hand, Ćuk attracts attention by translating digital forms into spatial objects which, by synthesizing their structure, materialisation, and colour, seductively make an impression of a medium between a painting and a sculpture. Thus he explores a possibility of creating his own aesthetic systems that result in the generation of easily recognisable, authentic forms.
Referring to the creative practices of the two artists, METAforms designate their joint exploration and pursuit of the change of context and nature of established artistic practices and topics. By just seemingly confronted visual approaches and artistic experiences, Božović and Ćuk successfully form a unique heterogeneous scene in the gallery space.