Aktuel udstilling

Æstetiske Systemer

Separat udstilling af Vuk Cuk

Den unge kunstner fra Beograd, Vuk Ćuk, præsenterer et udvalg af sine værker, malerier og objekter, under overskriften Æstetiske Systemer.

Kunstneren stræber imod udformningen af egne æstetiske systemer, i denne udstilling som gennem hele sin skabende proces. Hans kunstneriske stillingtagen bygger på ambivalens mellem de indre og ydre verdener, som på samme tid udgør kilden til hans inspiration, og derved integreres i hans emotionelle bevægelse. Som aktiv deltager i en verden af moderne teknologier, henter Vuk Ćuk sin inspiration i produkter fra de nye medier, samtidigt med at han anvender nogle af disses muligheder i sin fremstillingsteknik.

I det øjeblik hvor digitalisering og anvendelsen af nye teknologier trænger ind i omtrent alle sfærer af menneskets aktiviteter, hvor computeren afføder ny essens og afslører en ny verden, skabes en ny realitet foran hans blik. Vuk Ćuk indbygger denne nye verdens berettigelse i sin egen kreative proces. Han forsøger at opstille en æstetisk systematisering af kaosset, samtidig med at han udforsker relationen mellem det analoge og det digitale. Han indleder sin kreative proces i det digitale univers med anvendelsen af moderne computerprogrammer, og afslutter det med beherskede analoge metoder igennem hvilke han orienterer sit personlige kunstneriske sprog, suverænt.

Ved at arbejde i eget atelier, vender den unge kunstner sig også imod sit indre væsen, vedvarende udforsker han nye potentieller af sin personlige visuelle sensibilitet. Afslutningen af den kreative proces er en form for katarsis.

Vuk Ćuks æstetiske systemer frembyder en abstrakt mængde af elementer som interagerer med hinanden. Udstillingen i sin helhed kan betragtes som et unikt visuelt system, og hver af dets værker er et individualiseret under-system bestående af egne elementer. Hvert under-system har en tendens til at stimulere og skærpe beskuerens sanser igennem interaktiv reception. Publikum har således lejlighed til at fordybe sig i kunstneres tanker gennem de oplevelser man får ved betragtning af hvert enkelt værk.

Ved at anvende sit kunstneriske udtryks grundlæggende midler, skaber Vuk Ćuk   moderne og åbne værker, med formålet at materialisere det nye elektroniske visuelle verden. Han finder sin inspiration i en subjektiv læsning af skønheden i den udvendige visuelle verden, med en særlig accent på den digitale teknologis produkter, samt på visuelle aspekter af nutidens tegneserie.

Udfaldene af hans æstetiske vurdering finder deres gyldighed i den udvendige verden, og kunstneren integrerer dem i sin kreative proces ved hovedsageligt at behandle dem med et computerprogram, og skaber således en kompleks og kaotisk komposition, hvis valgte strukturelementer viderebehandles senere og som visuelle modeller af kommende værker. Dette computerprogram er specielt udviklet til de specifikke krav som Vuk Ćuks kreationsmetodologi stiller. Fuldstændig originalt, anvendes det som transformationsværktøj af elementer fra en verden til en anden verden. Ved at sammenfiltre grænsen mellem billedet og skulpturen, identificerer Vuk Ćuk adskillige potentieller i bestemte således frembragte fragmenter: nogle bliver til plan-maleri hvor andre, i kraft af rummet tilhørende deres struktur, bliver objekter som tenderer imod tredimensionalitet.

I skabelsen af sine værker, ved at fremstille sine egne farver, udvikler Vuk Ćuk sin originale teknologiske proces. Han udvælger pigmenter som blandes med forskellige mediums og akrylfarver. Han opnår således unikke og differentierede nuancer af en stærk ekspressiv styrke. Takket være de således skabte farvetoner, realiseres i fysiske former materialiseringen af sammenvævede flydende organiske figurer. De plane maleriske elementer skabes på staffeli-maleriets traditionelle måde, imens objekterne skabes af maling samt en fysisk pertentlig installation af aluminiumplader specielt forberedt for en afsluttende harmonisk komposition.

Samtidigt med at modernisere maleriets traditionelle tilgang, og uophørligt opfindende nye ekspressive former, bevarer Vuk Ćuk konsistensen med sin kunstneriske udtryk, et letgenkendeligt udtryk hvor former og farver dominerer som vigtigste ekspressive elementer.

Anđela Rokvić, kunsthistoriker

 

Udstillingen er forlænget til 24. juni 2018

Åbningstider: Tirsdag til og med søndag 11:00 til 17:00