Om Witold Stypa

Witold Stypa tilhører ikke nogen bestemt kunstretning, men er derimod ophavsmand til en kosmoreal erkendelse, hvorfor han kalder sit arbejde og sit værksted Museum Kosmoreal – Museum of Future – Of the nonreferential.

Hele Stypas virke er præget af hans søgen efter det skjulte, det ukendte. Stypa er nærmest metafysiker og bevæger sig frit mellem kvantefysik, det flerdimensionelle og spirituelle. En iagttagelse af og systematisering af det, som ikke umiddelbart lader sig erkende.

Den kosmoreale iagttagelse helt ud til intuitionens og tænkningens grænse er det intuitive fundament for Stypas værker.  Og det er derfor ikke nogen tilfældighed, at Zeiss-planetariet netop har dannet ramme for Stypas værker.